VR szemüveg? LEGO robot? MI?

Mit látna szívesen az oktatásban a tanár, a diák és a szülő?

Nehéz előre látni, milyen készségekre, gyakorlatra lesz leginkább szüksége gyermekünknek vagy tanítványainknak, de az biztos, hogy a digitális eszközök közül a virtuális valóság, a robotika és a mesterséges intelligencia kulcsfontosságúak lesznek a jövőben. A Székely Family & Co. Kft. nagyon fontos fejlesztési területnek tartja az oktatástechnológiát és az oktatástechnológia kihasználtságának javítását. Észleltük, hogy a Nemzeti Alaptantervben már szereplő digitalizációs témaköröket eltérő mértékben képesek adaptálni az egyes iskolák, amit a járványhelyzet tovább bonyolít.

Kíváncsiak vagyunk, milyen helyen áll az AR/VR, a robotika és a mesterséges intelligencia oktatása a különböző érintettek szemszögéből. Ezért tisztelettel kérjük az érintettségnek megfelelők kérdőív kitöltését. Igen, aki szülő és tanár bátran kitöltheti mindkettő rá vonatkozót. A kérdőívek kitöltése anonim, személyes adatok megadása nem szükséges hozzá, kivéve, ha valaki részletesebben szeretné kifejteni véleményét, mert akkor szeretettel várjuk egy online vagy személyes interjúra is.

Tanár: https://forms.gle/4a6Jc2qLq9ibb8xd8

Szülő: https://forms.gle/3YCrKP2wgFRzESv78

Diák: https://forms.gle/JhDrw8gj7szHAtjT7

AR, VR and Robotics can be a Powerful Trio: True or False?

Our visit to the Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and World Summit

The event was organised by the Visegrad 4 under the patronage of the Hungarian President János Áder, held at the newly renovated Hungexpo. According to the official communication, the aim of Planet Budapest was “to raise awareness among the public, especially young people, of the negative environmental, social and economic trends and to show that these negative changes, which are overshadowing the future of humanity, can still be reversed.”

Áder János, patron of the event. Photo: Bence Juhász

Having the fresh experience of the exhibition in mind, I share the organisers’ optimism: the destruction of our natural environment does indeed seem reversible. I dare to claim this since I saw some really inspiring and practical innovations at Planet Budapest.

Horge Technologies, for example, is turning non-recyclable household waste into the future of mobility, hydrogen. In addition, Poliloop would launch a plastic-eating bacteria cocktail to produce land fertilizer from PET bottles in a question of weeks. Last, but not least, Platio is making solar-powered roads and sidewalks. These were just a few examples of the hundreds of companies in the exhibition’s portfolio. It seems that if policy-makers are willing to steer market forces into the right direction with adequate regulation, we can indeed solve the greatest challenge our civilisation has ever faced.

Great interest at Horge Technologies‘ booth. Photo: Bence Juhász

Even from a regulatory point of view, the exhibition could have been a useful opportunity, as many politicians, officials and diplomats all the way from Ecuador to Uzbekistan attended the meeting. In addition to János Áder, Polish President Andrzej Duda and UN Secretary General António Guterres spoke already at the first panel discussion. But the event also had its critics. Activists from Greenpeace Hungary put up a huge banner on the wall of the nearby Expo Hotel, calling attention to the government’s contradictions. They claim the government is performing greenwashing with such events, while failing to respect natural reserves such as Lake Fertő.

However, instead of discussing the problems of the global political economy, I would like to end this coverage with a cute anecdote. As I was standing at the Horge Technologies stand, I bumped into a group of children. They were developing a joint project with Horge in preparation for the First Lego League, a Lego robotics competition. The kids (Kastélydombi Nyerő Kockák) are working on a sustainable model of a chick frying robot that can safely fry meat during transportation. Of course, both transport and cooking are based on hydrogen from Horge Technologies‘ repurposed waste.

Kastélydombi Nyerő Kockák First Lego League team’s (9-13 year-olds) innovation. Photo: Bence Juhász

For me, Planet has shown that human creativity and problem-solving know no boundaries. So the number one problem we face when attempting to live in harmony with our natural environment is not a lack of innovation, but the inaction of global market and political elites.

Bence Juhász

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón és Világtalálkozón jártunk

A rendezvénysorozat a Visegrádi 4-ek szervezésében jött létre, méghozzá Áder János magyar Köztársasági Elnök fővédnöksége mellett a frissen felújított Hungexpo területén. A hivatalos kommunikáció szerint a Planet Budapest célja, hogy “felhívja a közönség, különösen a fiatalok figyelmét a kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek a negatív, az emberiség jövőjét beárnyékoló változások még visszafordíthatók.”

Áder János, a rendezvény fővédnöke. Fotó: Juhász Bence

Most, amikor a kiállításon szerzett élményeim még ilyen frissek, én is osztozok a szervezők optimizmusában: valóban visszafordíthatónak tűnik a természetes környezetünk pusztítása. Azért merem ezt állítani, mert valóban inspiráló és a gyakorlatban is hasznos innovációkkal találkoztam a Planet-en.

Például a Horge Technologies újra nem hasznosítható háztartási hulladékból, a jövő mobilitását megalapozó, hidrogént állítana elő. A Poliloop műanyagevő baktériumkoktélt dobna piacra. A Platio pedig napelemmel energiát termelő utat és járdát készít. Ez csak néhány példa volt a kiállításon megjelent több száz cég portfóliója közül. Ezért állítom, hogy ha a politika hajlandó a piacot megfelelő szabályozással a jó irányba mozdítani, valóban megoldhatjuk civilizációnk eddigi legnagyobb kihívását.

Élénk érdeklődés a Horge Technologies standjánál. Fotó: Juhász Bence

De akár szabályozási szempontból is hasznos alkalom lehetett a kiállítás, hiszen Ecuadortól Üzbegisztánig, rengeteg politikus, hivatalnok és diplomata vett részt a találkozón. Áder János mellett a lengyel Andrzej Duda Köztársasági Elnök és az ENSZ Főtitkár António Guterres is felszólalt már az első panelbeszélgetésen. Azonban a rendezvénynek kritikusai is akadtak. A Greenpeace Magyarország aktivistái a közeli Expo Hotel falára feszítettek ki egy hatalmas molinót, amelyben a kormány ellentmondásaira hívták fel a figyelmet. Szerintük a kormány a hasonló rendezvényekkel próbálja zöldre festeni magát, miközben olyan természetvédelmi területeket nem tart tiszteletben, mint a Fertő tó.

Ellenben a globális politikai gazdaság problémái helyett, inkább egy kedves anekdotával zárnám a beszámolót. Ugyanis, a Horge Technologies standjánál belefutottam egy csapat gyerkőcbe – a Kastélydombi Nyerő Kockák csapatába, akik éppen a First Lego League, Lego robotika versenyre készülve, egy közös projekt fejlesztésén vesznek részt a Horge-val. A gyerekek egy fenntartható csirke sütő robot modellen dolgoznak, amely képes szállítás közben biztonságosan megsütni a húst. Természetesen a szállítmányozás és a sütés is a Horge Technologies szemétből készülő hidrogénjére alapszik.

A First Lego League-en résztvevő Kastélydombi Nyerő Kockák (9-13 évesek) csapatának innovációja. Fotó: Juhász Bence

Számomra a Planet megmutatta, hogy az emberi kreativitás és problémamegoldó készség nem ismer határokat. A természetes környezetünkkel való harmonikus együttélés előtt álló elsőszámú probléma tehát nem az innováció hiánya, hanem a globális piaci és politikai elitek tétlensége.

Juhász Bence

What will the mobility of the future and the future of mobility look like? 

This issue concerns both industry players and everyday people because everyone is involved. The issue is not only interesting from a technological point of view – innovations are emerging at lightning speed, directly affecting the functioning of the industry. Climate change is also a strong driver of change, as this sector also contributes greatly to emissions and needs to achieve significant reductions. Integration into the circular economy and intertwining with other sectors complicates the situation further.

This requires, as usual in the context of sustainability, a mindset change. It is encouraging that great initiatives are targeting a wide range of society and business. For example, LEGO highlighted the theme of transportation in this year’s First Lego League series and expects contestants from all age groups to offer innovative, nicely executed solutions to a variety of problems. And yes, it may come as a surprise, but even a 9-year-old kid can think creatively about the subject and come up with realistic, useful ideas.

And we are happy to share here the following call received from Siemens:

Future Mobility Hack

This is your chance to join the Siemens community and innovate the future of smart cities in Dubai with the Siemens’ MindSphere App!

What does the future of mobility look like to you?

Mobility has been evolving throughout time, but have we really begun to scratch the surface? How can traffic data and IoT help enhance the future of intelligent transportation? How can data sharing and interconnectedness contribute to seamless travel? Let’s continue to move forward and advance with the world.

By taking part in the MindSphere Future Mobility Hack, you will:

 • Live a firsthand experience to tackle the greatest challenges of the smart infrastructure industry.
 • Get great networking opportunities and the possibility to secure a partnership with Siemens.
 • Access real-world insights from the industry’s top player.
 • Win an all-inclusive trip to Expo 2020 Dubai!
 • Benefit from high visibility as you present your solution on a Siemens stage at Expo 2020 Dubai.

Registration for the hackathon ends the 3rd of November, 2021. https://siemens.mindsphere.io/en/future-world-series/future-mobility-hack

Milyen lesz a jövő mobilitása és a mobilitás jövője?

Ez a kérdés egyaránt foglalkoztatja az iparág szereplőit és az utca emberét is, hiszen mindenki érintett. Nemcsak technológiai szempontból érdekes – villámsebességgel jelennek meg olyan újítások, melyek befolyásol(hat)ják az iparág működését, de a klímaváltozás is erős hajtóereje a változásnak, mivel ez a szektor is igencsak hozzájárul a kibocsátásokhoz, illetve jelentős csökkentést szükséges elérnie. A körkörös gazdaságba való beilleszkedés, a többi szektorral való összefonodás pedig tovább árnyalja a képet.

Ehhez pedig, mint a fenntarthatóság kérdésében általában, szemléletformálásra van szükség. Biztató jelenség, hogy remek kezdeményezések célozzák a társadalom és az üzleti élet széles rétegeit. Például a LEGO az idei First Lego League sorozatban a szállítmányozás témáját emelte ki, és vár a négy korosztály versenyzőitől innovatív, szépen kivitelezett megoldásokat változatos problémákra. És igen, lehet meglepő, de pl. egy 9 éves gyerek is képes kreatívan gondolkodni a témáról, és valószerű, jól hasznosítható ötletekkel előállni.

Számotokra pedig a következő felhívás érkezett a Siemens részéről, melyet itt örömmel meg is osztunk:

Future Mobility Hack

Itt a lehetőség, hogy csatlakozz a Siemens közösségéhez, és a Siemens MindSphere alkalmazással újítsd meg az intelligens városok jövőjét Dubaiban!

Hogyan néz ki számodra a mobilitás jövője?

A mobilitás az idők során folyamatosan fejlődött, de vajon tényleg csak a felszínt kezdtük el kapargatni? Hogyan segíthetnek a forgalmi adatok és az IoT az intelligens közlekedés jövőjének javításában? Hogyan járulhat hozzá az adatmegosztás és az összekapcsoltság a zökkenőmentes közlekedéshez? Haladjunk tovább és haladjunk együtt a világgal.

A MindSphere Future Mobility Hack-en való részvétel előnyei:

 • Első kézből tapasztalhatod meg, hogyan kell megbirkózni az intelligens infrastruktúra-iparág legnagyobb kihívásaival.
 • Nagyszerű  lehetőség a kapcsolatépítésre és partnerségre a Siemensszel.
 • Valós betekintést nyersz az iparág vezető szereplőjétől.
 • Nyerhetsz egy all-inclusive utazást a 2020-as Dubai Expo 2020-ra!
 • Profitálj a közönségből mikor a Siemens színpadán mutatod be megoldásodat az Expo 2020 Dubai kiállításon.

A hackathonra való regisztráció 2021. november 3-án ér véget. https://siemens.mindsphere.io/en/future-world-series/future-mobility-hack

Székely Family & Co. a V4SDG II. Budapest Sustainability Exchange-n

Gyertek, találkozzatok velünk és startupjainkkal a V4SDG által szervezett II. Budapest Sustainability Exchange nemzetközi startup konferencián és kiállításon! (Regisztráció itt)

Örömmel fogadtuk el a meghívást, hogy önálló standdal is részt vegyünk az idén október 1-jén és 2-án megrendezésre kerülő nemzetközi startup konferencián és kiállításon. A visegrádi négyek országaiban tevékenykedő fiatal szakértők által létrehozott V4SDG szervezet célja, hogy a tagországokban közösen segítsék azokat az induló vállalkozásokat, amelyek a mezőgazdaságban, vidékfejlesztésben, infrastruktúrában, oktatásban, innovációban és fenntarthatóságban szeretnék előrelendíteni a régió jövőjét.

 A Székely Family & Co. részéről büszkén képviseljük Innovációs Közösségünk azon tagjait, akik ezeken a területeken nagyban hozzájárulnak a régió fenntarthatóbb, biztonságosabb és zöldebb környezetéhez. Cégünk a kétnapos konferencia második napján tartandó fenntarthatósági kiállításon az Innovációs Közösség tagjai közül a hulladékból tiszta energiahordozót készítő HORGE Technologies, az energianáddal foglalkozó Arundo Bioenergy, a General Mechatronics által gyártott, Vodafone red dot-díjas NaBi Track és a fenntartható orvostechnikai eszközt fejlesztő C-PCR cégekkel fog részt venni. Mint tudjátok, egyik fő célunk, hogy a hazai induló vállalkozásoknak nemcsak itthoni, de főleg nemzetközi piaci lehetőségeket is biztosítsunk, ezzel is elősegítve az innovatív, fenntartható vállalkozások sikeres jövőjét és minél gyorsabb és hatékonyabb térnyerését.

Az kétnapos napos konferencia október 1. 9 és 17.30 között kerül megrendezésre., míg a kiállításra másodikán 10-15 óra között kerül sor a Magnet Közösségi Házban. Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 98. A konferencia ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött, amit itt tudtok megtenni. bővebben információ az esemény Linkedin oldalán, a V4SDG weboldalán, valamint a programkönyvben található.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

#bse2021 #v4sdg  #v4  #sdgs  #sustainability  #fenntarthatóság  #udržitelnost  #zrównoważonyrozwój 

Székely Family & Co. at the V4SDG II. Budapest Sustainability Exchange

Come, meet us and our startups at the II. Budapest Sustainability Exchange international startup conference and exhibition! (Register here)

We are honored by the invitation to participate with our own stand at the international startup conference and exhibition on October 1 and 2 this year. The Visegrád for Sustainability – V4SDG regional non-profit organization , set up by the Visegrad Four countries, aims to cooperate for helping start-ups in the Member States who want to advance the region’s future in agriculture, rural development, infrastructure, education, innovation and sustainability.

Székely Family & Co. is proud to represent the members of our Innovációs Közösség who make a major contribution to a more sustainable, safer and greener environment in the region in these areas. Our company will take part in the sustainability fair on the second day of the conference with the following member of the Innovation Community: HORGE Technologies, producing green energy carrier from waste, Arundo Bioenergy, an energy reed producing startup, Vodafone red dot award-winning NaBi Track by General Mechatronics, and C-PCR, a sustainable medical device developer. As you know, one of our main goals is to widen the opportunities of our start-ups not only on the national, but mostly on the international market, thus promoting the successful future of innovative, sustainable businesses and helping their solutions gaining ground as quickly and efficiently as possible.

The full-day conference will be held on 1 October, between 9 AM and 5.30PM, with the exhibition taking place on 2 October, 10 AM to 3 PM, at the Magnet Community House. Address: 1062 Budapest, Andrássy str. 98. To attend the conference registration is required, more information can be found at the Linkedin page of the conference, V4SDG’s website or in the programme booklet. Attendance is free, but registration is required here.

Looking forward to meeting you there!

#bse2021 #v4sdg  #v4  #sdgs  #sustainability  #fenntarthatóság  #udržitelnost  #zrównoważonyrozwój 

Hivatalosan is megjelent a Horizon Europe “Civil Security for Society” munkaprogramja

Hosszú várakozás után immár nyilvánosan is elérhető a Horizon Europe keretprogram biztonsági innovációk támogatására vonatkozó kétéves (2021-2022) munkaprogramja!

A következő két évben az Európai Bizottság összesen 413 millió euró vissza nem térítendő támogatást nyújt a társadalom biztonságával kapcsolatos kutatásokra és fejlesztésekre, 70 vagy 100 százalékos intenzitás mellett. Egy projekt általában 3-10 millió euró közötti támogatásban részesülhet.

A teljes munkaprogram az Európai Bizottság weboldalán olvasható.

Az elmúlt hét évben a biztonsági munkaprogrambam több mint 20 millió euró közvetlen uniós támogatást nyertünk ügyfeleinknek, azon dolgozunk, hogy a következő hét évben ezt túlszárnyaljuk. Segítettük a munkaprogram kiértékelését, a belépési pont megtalálását, termékfejlesztési és innovációs kapacitás és stratégia kiépítését, munkaprogramra hangolását, pályázatírást, konzorciumépítést és a nyertes projektek végrehajtását.

Tavaly óta szolgáltatásaink kiegészültek az önrész finanszírozásával, piacosítással, képzéssel, amelyek egyéni kutatóknak és mikrovállalkozásoknak speciális, anyagi lehetőségeikhez mért, sikerdíj fókuszú konstrukcióban is hozzáférhetőek.

Székely Family & Co. Kft. vezeti a nyolc éves Biztonságpiac Konferencia és Kiállítás nemzetközi szekcióját

2021.06.15-én nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítás. A rendezvény nemzetközi szekcióját a Székely Family & Co. Kft. szervezi és bonyolítja le. Biztonságtechnikai témákban szólaltatjuk meg az Innovációs Közösségünk néhány nemzetközi tagját, akik Norvégiából, Belgiumból, Görögországból, Szerbiából fognak online csatlakozni és előadást tartani. A blokk moderátora Dr. Székely Zoltán lesz, a Székely Family & Co. Kft társalapítója. A rendezvénynek idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ad otthont. Az előadás részletes programja az alábbiak szerint alakul:

10.00–12.25 Biztonságtechnika. (helyszín: NKE Oktatási épület 3-as előadó, nemzetközi előadások. ) A részvevőknek angol nyelvű tolmácsot biztosítanak a szervezők.
Moderátor: dr. Székely Zoltán –Székely Family & Co. Kft.

 1. Ivana Ognjanovic, PhD. – a MULTIFORESEE projekt disszeminációs vezetője,
  Belgrádi Egyetem
 2. Mohamed Ali Abomhara, PhD – Norvég Műszaki- és Tudományegyetem
  adjunktusa, az AI(L)earning laboratórium vezetője
 3. Chiara Chiesa – a Székely Family & Co. vezető űripari tanácsadója
 4. Arie Dukstein – a Septier európai üzletfejlesztési igazgatója
 5. Monika Kokstaite, PhD – az Everis brüsszeli képviselet projektvezetője
 6. Konstantinos Ioannidis – a Görög Számítástechnikai és Műszaki
  Kutatóintézet mechatronikai labor laborvezetője, Horizont 2020
  ROBORDER projekt koordinátor

A rendezvény szervezője Radványi Róbert ügyvezető igazgató, a Biztonságpiac főszerkesztője. (www.biztonsagpiac.hu)

A kültéri kiállítással egybekötött rendezvény további témái az alábbiak:

 • Kihívások az állami szegmensben 2021-2022-ben
 • A hadi- és védelmi ipar 2021-2022-ben, hol tartunk?
 • IT-innovációk, adatvédelem, információbiztonság – vírus vs. vírus.
 • Az egészségbiztonság aktuális kihívásai.
 • Egészségbiztonság

Az idei konferencia fővédnökei: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

A részletes programokat és a részvételi lehetőség feltételeit a www.biztonsagpiac.hu honlapon találhatják az érdeklődők.

Évekig nyomon követhető egy áramellátás nélkül lévő tárgy – innovatív okos szenzorral mutatkozik be egy hazai tech cég

Nemzetközi siker küszöbén Innovációs Közösség egyik tagja: a General Mechatronics Kft. egy innovatív okos szenzort és nyomkövetőt fejlesztett ki. A kisméretű készülék egyediségét jelentősen növeli, hogy külső áramellátás és feltöltés nélkül akár három évig is üzemelni tud. A fejlesztők egy rövid bemutatkozó videót is készítettek:

NaBi - a tojás nagyságú innovatív szenzor

Sok cikk és tech hír szól arról, hogy milyen elképzelhetetlen gyors adatátvitel és sosem hallott nagyságú frekvenciákon mire lesz majd képes a jövő mobil eszköze, vagy éppen az önvezető autók kommunikációja. Arról azonban már kevés szó esik, hogy az újabb generációs mobil hálózatok mit tudnak nyújtani az alacsony sávszélességű technológiák terén, és milyen új lehetőségeket nyit mindez, ami a hétköznapi életünkre hatással lesz – talán a nem is annyira távoli jövőben.

 • Így például megelőzhetővé válik megannyi közúti baleset, amelyek a kidőlt vagy ellopott jelzőtáblákból fakadnak, mivel a kis készülék azonnal jelez a közútkezelőnek ha a tábla elmozdul, vagy a helyétől messzire eltávolodik.
 • A reptéren felejtett poggyász, a lerakatból eltűnt vagy éppen nem dokumentált helyre küldött autóalkatrész, esetleg szállító konténer pillanatnyi helyzete is bemérhetővé válhat a készülék segítségével.
 • A lehetőségek tárháza végtelen: a NaBi szenzor nem csak a mozgást, elmozdulást jelzi, hanem a külső hőmérséklet változását is.

Külső szemlélőként nagy vonalakban ennyi ragadhat meg egy végfelhasználóban, de most nézzük meg, hogy a NaBi milyen plusz információt közöl velünk:

A NaBi nyomkövető képességei

Mielőtt hárombetűs rövidítések sokaságába kavarodnánk, az új technológiák egyik ritkábban említett előnye még, hogy alacsony sávszélesség esetén lényegesen lecsökkent az hasznos adat továbbításához szükséges energia felhasználás. Ezt ismerte fel a Budapesti Műszaki Egyetemről induló General Mechatronics csapata is. A 4-5G mobil technológián belül különösen erre éleződött ki az ún. Narrow-Band IoT kommunikáció, ahol a frekvenciasáv nemhogy magasabb, hanem a régebbi, 1 GHz alatti sávokat használja a jobb jelterjedés érdekében. Ezen kívül a kommunikációs protokollon is oly mértékben karcsúsítottak a szabvány kidolgozása során, hogy ugyanazt az adatmennyiséget mindössze ötödakkora fogyasztással lehetséges elküldeni, mint egy korábbi 2G-s, GPRS-t alkalmazó készülék esetében.

A mérnökök a kis áramfogyasztás és némi trükközés révén értek el áttörést a hordozható, elemes okos szenzorok terén, úgy, hogy a korábban pár hetes üzemidőt több évre növelték. Mindez azt jelenti, hogy térképen évekig követhetővé válnak olyan tárgyak és eszközök, valamint azok állapota, amelyeken az áramellátás egyáltalán nem biztosított, és mindeközben rendszeres töltésre sincs szükség. Tehát képzeljünk el egy kb. tyúktojás méretű IoT kütyüt, amit bedobva egy tornazsákba akár évek múlva is tudjuk, hogy például azt az uszodában felejtettük-e és ha igen, mikor.

A NaBi teljes mérete

Dr. Szayer Géza, a General Mechatronics társalapítója és a NaBi Solo okos szenzor egyik fejlesztője szerint az új mobilkommunikációs technológiák alapjaiban forgatják majd fel a logisztikai, bérleti, és egyéb nyomkövetési iparágakat, majd az azokhoz kapcsolódó, például biztosítási piacot is. Utóbbi esetén tisztázottá válnak felelősségi körök és egy esetleges káresemény bekövetkezése is egyértelműen visszakövethető.

A NaBi Solo hosszú élettartamát a fent említetteken kívül egy speciális, ún. lítium-tionil-klorid (Li-SoCl2) – nem tölthető – góliát méretű elem adja, melyek jellemző kapacitása 14 Ah (!) körüli. Az elektronika pedig mindössze egy kis kör alakú áramkör az elem végénél elhelyezve, amely azonban a kommunikáción és a GPS-en kívül még számos szenzort hordoz: gyorsulás, orientáció, rezgés és hőmérséklet mérését megvalósítva.

És itt jön képbe a trükközés: az élettartamot nem csak a fejlődő kommunikáció és az elem-technológia nyújtja meg, hanem az okos szenzorok világával együtt haladva, a NaBi-n tetszőlegesen beállítható, hogy milyen szenzoradatok és események bekövetkeztekor – vagy éppen nem bekövetkeztekor – keressen például lokációt a GPS-szel, vagy kommunikáljon is. Így az is megvalósítható, hogy logisztikában a NaBi csak akkor küld nekünk pozíciót, ha a csomag éppen elindul egy helyről, vagy megérkezett egy depóba, így megsokszorozva az elem becsült élettartamát. Ugyanígy beállítható, hogy magas hőmérséklet, felborulás vagy szabadesés esetén kapjunk egy azonnali riasztást a vélt káresemény helyének meghatározásával együtt.

NaBi belülről

NaBi Solo, mint önálló cella alapú okos mobil eszköz, nem lóg WiFi-n, nincs szüksége semmilyen más kapcsolattal rendelkező egyéb hozzáférési pontra, gyakorlatilag mindenütt működik önmagában – évekig.

De a tornazsákon kívül végül mire is jó?

A tavaly készült pár tucat prototípust a legérdekesebb helyekre szerelték fel pilot projektek kapcsán, ahová még korábban nem tört be az IoT. Például beépítésre került közlekedési táblák oszlopába, melyeknek eltűnése, kidőlése súlyos közlekedési baleseteket okozhat. Avagy járt például hatalmas markolók kanalán és dömperek billenő platóján, ahol a követés mellett a felszíni bányászat közben az üzemórát is mérte és optimalizálta az anyagmozgatási folyamatokat. Utóbbi esetén mindössze húsz készülék jelentett sok ezer liter üzemanyag megtakarítást a Zagyva gát fejlesztése során, ahol 1,3 millió köbméter földet kellett hatékonyan megmozgatni, hogy a környéken élők és a gazdák földjei biztonságban legyenek egy magasabb vízállás esetén is.

A NaBi okos szenzorról bővebbet megtudhatunk: www.nabitrack.com.

hu_HUHungarian