ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1.   Bevezetés

Célunk egy innovatív közösség építése, mely egyaránt magába foglalja az egyéni feltalálókat, a kutatókat, az egyetemeket, a kutatóintézeteket, a végfelhasználókat, az innovatív vállalkozásokat és szövetségeiket, a befektetőket, valamint a nagyvállalatokat. Hisszük, hogy e közösség egy összetartó, rugalmas, hatékony és sikeres innovációs ökoszisztémává válhat. Közösségünk tagjai exkluzív hozzáférést nyernek saját gyártású képzési anyagainkhoz, webináriumainkhoz, belső virtuális piacunkhoz, élvezik tanácsadói támogatásunkat, valamint kedvezményekben részesülnek egyéb, kiegészítő szolgáltatásaink díjaiból.

1.1. Az ÁSZF célja

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentum célja a Székely Family and Company Kft. által alapított innovatív közösséghez csatlakozás módjának és feltételeinek, a csatlakozott személyeknek nyújtott szolgáltatásoknak, a közösségen belül elvárt üzleti magatartásnak és az egyes szolgáltatásokért járó díjazásnak meghatározása.

1.2. Kifejezések és meghatározások

Székely Family and Company Kft.-t kell érteni az ÁSZF-ben alkalmazott „Székely Family & Co.”, „cégünk”, „mi”, „szolgáltató” kifejezések alatt is.

A Székely Family and Company Kft. által alapított innovatív közösséget kell érteni az ÁSZF-ben a „Magyar Technológia Transzfer Hálózat”, „Hungarian Technology Transfer Network”, „HTTN”, „közösség”, „klub”, „hálózatunk”, „szolgáltatás” kifejezések alatt is, ha egyébként a szövegből más nem következik.

Az ÁSZF-et magára nézve elfogadó, a közösséghez csatlakozáshoz szükséges előfizetési szerződést megkötő természetes vagy jogi személyt kell érteni a „tag”, „tagunk”, „partnerünk”, „előfizetőnk”, „ügyfelünk”, „közösség tagja” kifejezések alatt is, ha egyébként a szövegből más nem következik.

Az innovatív közösség működtetésére a szociális hálózaton, a weben és más kommunikációs csatornákon létrehozott, csak az előfizetők számára elérhető csoportokat kell érteni a „zárt csoport”, „csoportunk”, „csoportjaink”, „csatornánk”, „csatornáink”, „intranet”, „privát hálózat” alatt is, ha egyébként a szövegből más nem következik.

1.3. ÁSZF hatálya

Az ÁSZF jelen szövege 2020.01.15-től érvényes.

1.4. ÁSZF módosítás rendje

A Székely Family & Co. fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyet 30 nappal a hatályba lépés előtt a közösség tagjai részére bejelent. A bejelentés történhet a csatornáinkon, illetve weboldalon történő közzététellel is, de tagjaink számára e-mailben is értesítést küldünk.

2.   Közösségen belül elvárt üzleti magatartás

Legfontosabb indikátora a közösség sikerességének az, ha ez a fejezet teljesen szükségtelen, mert a benne foglaltak magától értetődők. Mégis, a transzparencia követelményének megfelelően közzé tesszük a közösségen belül elvárt üzleti magatartás alapelemeit.

Az innovatív közösség alapelve, hogy tagjai nem egymás ellenében, hanem saját maguk és a közösség sikereinek előmozdítása érdekében végzik üzleti tevékenységüket.

Örüljünk egymás sikereinek és segítsük a közösség más tagjait céljaik megvalósításában. Ez nem zárja ki azt, hogy ezért a segítségért a normál piaci árnak megfelelő díjazást vagy más ellenszolgáltatást kérjünk.

A bizalom, a jóhiszemű és tisztességes üzleti magatartás elvárt, ugyanakkor senki sem köteles a közösség érdekében a saját üzletének súlyos kockázatára vagy kárára váló döntéseket hozni.

Fontos alapelem a közösségen belüli őszinteség, senkitől sem várjuk el, hogy neki nem tetsző projektekben vagy más tevékenységekben vegyen részt, illetve ne kommunikálhassa a közösség felé saját észrevételeit.

Tiszteletet kell tanúsítani egymás iránt az írott és szóbeli kommunikációban.

Tilos a közösség más tagjának üzleti ötletét annak engedélye nélkül lemásolni, üzleti titkait megsérteni vagy bizalmával egyéb módon visszaélni.

Ha a közösség másik tagja hasonló vagy azonos üzleti körben tevékenykedik akkor ahhoz koopetitív hozzáállást kell tanúsítani, az egészséges, fejlődést inspiráló vetélkedés egyáltalán nem káros. Elég nagy a világ, jut benne ügyfél az összes magyar cégnek bőven és van elég külső versenytárs, hogy legyen értelme időnként összefogni.

A közösség belső megbeszéléseinek konklúzióját, vitáit, ötleteit a közösségen kívülre kommunikálni tilos.

A közösség tagjait kérjük, hogy üzletmenetükben és saját életvitelükben is a lehető legnagyobb mértékig érvényesítsék a fenntarthatóságot, kerüljék a pazarlást, a felesleges hivalkodást és törekedjenek a hulladékcsökkentésre, a szén-dioxid kibocsátásuk mérséklésére (például az otthoni munkavégzés kiterjesztésével), a szelektív hulladékgyűjtésre, a megújuló energiák hasznosítására és a víztakarékosságra.

3.   Szolgáltató megnevezése

A jelen ÁSZF alá tartozó szolgáltatások szolgáltatója a Székely Family & Co. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1191 Budapest, Fő u. 11. 7/20., cégjegyzékszám: 01-09-348802, adószám: 27089808-2-43).

A szolgáltató elérhetősége:

Email: info@szekely.family

Telefon: +36703253897

4.   Szolgáltatások leírása

4.1. Szolgáltatások áttekintése

Az közösség tagjainak cégünk alap és kiegészítő szolgáltatásokat nyújt. A kiegészítő szolgáltatásokat jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, de külön megrendelésre és az ott meghatározott feltételek alapján, további díjazás ellenében nyújtjuk.

Alap szolgáltatások:

  1. Innovatív közösség tagság
  2. Képzések

Kiegészítő szolgáltatások:

  • Egyedi képzések és célzott felkészítések
  • Pályázatírás
  • Finanszírozás
  • Projekt támogatás
  • Technológia Transzfer

4.2. Innovatív közösség tagság

Havi előfizetőink közösségünk részévé válnak, mely hozzásegítheti őket olyan támogatáshoz, forrásokhoz, lehetőségekhez, ami egyedi értéket képvisel a piacon. Közösségünk tagjai hozzáférést kapnak képzési csomagjainkhoz és részt vehetnek rendszeres webináriumainkon. Előfizetőink meghívást nyernek továbbá zárt csoportjainkba is, ahol fontos információkat osztunk meg pályázati felhívásokról és egyéb támogatási lehetőségekről, legfontosabb jogi és egyéb, szabályzókat érintő változásokról, szerződésmintákról.  Mindemellett a tőlünk telhető legjobb támogatást ajánljuk részükre, legyen szó képzésről, tanácsadásról, pályázatírásról, ajánlattételről, beszerzési tanácsról, vagy csupán egy telekonferencia beszélgetés lebonyolításáról. Nagy hangsúlyt fektetünk a kellő gondosságra, törekedve arra, hogy minden tagunk teljességgel elérje kívánt célját.

4.3. Képzés

Tagjaink hozzáférést kapnak e-learning rendszerünkhöz, ahová rendszeresen töltünk fel tananyagokat kutatási, innovációs, technológia transzfer, projekt menedzsment, üzleti fejlesztés, pályázatírás, adatvédelem, akadémiai és üzleti angol nyelv és egyéb készségfejlesztések témaköreiben. Képzéseink webináriumok és tükrözött osztályterem modell szerint érhetők el, ahol lehetőség van az egyéni tanulásra és önfejlesztésre. Ehhez mindössze csak be kell lépni, és böngészni a magyar- és angol nyelven egyaránt elérhető anyagok közül, de emellett személyre szabott, egyéni szükségletek és képességek függvényében elkészített képzési tervet is rendelkezésére tudunk bocsátani. 

A képzésre tagjaink további előfizetéseket is vásárolhatnak, így a képzés más természetes személyek, például munkavállalóik részére is elérhetővé válik.

Adódhatnak különleges alkalmak is, amikor külön megrendelésre egyéni képzést, mentorálást nyújtunk egyedi témakörrel vagy tevékenységgel kapcsolatosan, mint pl. a sales pitch – avagy a potenciális befektetők megnyerése – vagy egy projekt zárójelentése. Ez történhet e-learning, helyszíni képzés vagy tükrözött osztályterem formájában is.

4.4. Pályázatírás

Tagjaink részére segítséget tudunk nyújtani európai uniós pályázati programokkal, az Európai Űrügynökség, EUREKA/EUROSTARS és Erasmus+ támogatási programjaival kapcsolatos pályázatírás területén. Közösség lévén, együtt sírunk vagy nevetünk: csak „győzelem”, azaz csak nyertes pályázat esetén kérünk pénzt ezért a munkáért. Továbbá az adott tag döntése a fizetés módja is: bevonhat minket a projektbe, hogy közösen hajtsuk végre a feladatokat, vagy sikerdíjként a támogatás 5%-át biztosítja részünkre. Kutatók vagy feltalálók által elnyert egyéni ösztöndíjak vagy mobilitási pályázatok esetén nem számolunk fel sikerdíjat, ettől függetlenül a tőlünk telhető legmagasabb szintű támogatást fogjuk nyújtani.

4.5. Finanszírozás

Számos finanszírozási lehetőség rejlik a kutatási és innovációs pályázati támogatási lehetőségeken túl is, mi pedig elősegítjük tagjaink finanszírozáshoz jutását, vagy az általuk választható lehetőségek tárházának bővítését. A start-up cégek részére a „pre-seed”, „seed”, „Series A”, „Series B”, és „Scale-up” fázisoknál is segítünk, a felelős kockázati tőkealap, társadalmi hasznosságú befektetés, „Zöld alap” pedig valamennyi tagunk részére elérhető közelségbe kerül. A mi elsődleges feladatunk a kapuk megnyitása és a bemutatkozási lehetőségek megteremtése, de igény esetén tárgyalhatunk is partnerünk nevében (állítólag egész jók vagyunk ebben). Ha a finanszírozás létrejön, 5 százalékos sikerdíjat kérünk. A támogatások „pre-seed” és „seed” fázisokban történő megszerzésében közreműködés esetén a startupoknak csak a „Series A” elnyerése vagy egy sikeres kiszállás (exit) után (amelyik hamarabb történik) kell megfizetnie a sikerdíjat.

4.6. Projekt támogatás

Általában a dolgok „neheze” akkor kezdődik, ha már megvan az induló pénz és meg kell valósítani a projektet. Technikai és szervezési kihívások, végfelhasználók felkeresése, kockázatok, források optimalizálása, disszemináció, szellemi tulajdon védelme, adatvédelem, szabályozási keretek, a projekt menedzsment, beleértve a szerződések, beszerzések, folyamatok és pénzügyi jelentések jelentik a legfőbb, de nem az összes olyan kihívást, melyeket le kell küzdeni a sikerhez. Szeretnénk, hogy partnerünk szabadon koncentrálhasson az ötletére, a többi problémát bátran bízza ránk. Tagjaink részére teljes projekt támogatást nyújtunk azzal is, hogy az általuk kért, projekten belüli feladatokat végrehajtjuk. Együttes erővel növelhetjük a sikeres végrehajtás és az rugalmasság fokozásának lehetőségét. Egy fontos szabály: a szellemi tulajdon joga Önt és csak is Önt illeti meg, az ehhez kapcsolódó feladatokat csak a projekt e célra allokált költségén végezzük, mindennemű egyéb díj felszámítása nélkül.

4.7. Technológia transzfer

Űripari technológiai transzfer projektekben szerzett szakértelmünket felhasználva, eltökélt szándékunk, hogy a technológiákat ne hagyjuk a kutatók fiókjaiban, a publikációk lapjain vagy laborjaik szekrényében, hanem azok valóra váltásával felelősségteljes és fenntartható irányban változtassuk meg világunkat. E folyamatokat technológia elemzéssel és értékeléssel támogatva, segítünk tagjaink számára minta-esettanulmányok elkészítésével, potenciális lehetőségek kiaknázásával mind termékfejlesztés, mind engedélyeztetés területén. Nem számítunk fel díjat, ha a technológiát valamelyik tagunk szerzi meg, csak a közösségen kívülre értékesített technológiák esetén számítunk fel 5% sikerdíjat.

5.   Szolgáltatások Megrendelése

Az alap szolgáltatásokat az előfizető a weboldalon vagy közvetlen elérhetőségeinken keresztül tett elektronikus nyilatkozaton rendelheti meg. A rendelés csak akkor érvényes, ha az előfizető elfogadja az ÁSZF-et és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A megrendelést a szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül feldolgozza, az elfogadott megrendelésről visszaigazolást küld. A megrendelt szolgáltatásokat ügyfelünk a visszaigazolás kézhez vételétől számítva veheti igénybe.

Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendelést indokolás nélkül visszautasítson.

6.   Szerződés létrejötte és módosulása

A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. Kiegészítő szolgáltatások megrendelése vagy lemondása esetén a kiegészítő megrendelés vagy lemondás módosításának visszaigazolásával a szerződés módosul.

7.   Díjszabás

7.1. Innovatív közösség tagság

A szolgáltatás ára 3000 forint + ÁFA havonta.

Az szolgáltatás díja választás szerint havonta, negyedévente, félévente vagy évente előre fizetendő, számla ellenében és a tárgy időszak kezdetétől számított 15. napjáig esedékes. Az előfizető az előfizetési díjat átutalással, csoportos beszedési megbízás adásával, PayPal, Simple vagy más, rendelkezésre álló fizetési rendszeren keresztül is teljesítheti.

Jelenleg a webshopban Barion fizetési rendszerét használjuk, amely egyszeri és rendszeres fizetést is lehetővé tesz, beleértve a bankkártyával történő fizetést is. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7.2. Képzés

Minden tagunk kap egy ingyenes és korlátlan hozzáférést a képzéshez, tagsága teljes időtartamára. Ezen felül minden további hozzáférés, azaz beiskolázott természetes személy után havonta 3000 forint + ÁFA előfizetési díjat kell fizetni.

Az előfizetési díj választás szerint havonta, negyedévente, félévente vagy évente előre fizetendő, számla ellenében és a tárgy időszak kezdetétől számított 15. napjáig esedékes. Az előfizető az előfizetési díjat átutalással, csoportos beszedési megbízás adásával, PayPal, Simple vagy más, rendelkezésre álló fizetési rendszeren keresztül is teljesítheti.

Egyedi képzés megrendelése esetén egyedi árajánlatot adunk. Ha az egyedi képzésre beiskolázott személyek között vannak képzésre előfizetett személyek is, akkor az ő képzés időtartamára járó előfizetési díjukat kedvezmény formájában levonjuk az egyedi képzés árából.

7.3. Pályázatírás

A sikeres pályázatok után az ügyfelünkkel történő előzetes megállapodás alapján vagy konzorciumi, illetve alvállalkozói szerződés alapján részt veszünk a projekt megvalósításában vagy a teljes elnyert támogatás után (önerő nélkül) 5 százalék + ÁFA sikerdíjat számítunk fel, melyet a támogatás első részletének megérkezését követő 30. napig kell számla ellenében, átutalással megfizetni. Kutatók vagy feltalálók által elnyert egyéni ösztöndíjak vagy mobilitási pályázatok esetén nem számolunk fel sikerdíjat.

7.4. Projekt támogatás

A projekt támogatás díjazása az adott projekt költségvetésében a cégünk részére külön megállapodás alapján meghatározott feladatokra allokált összeg, melynek kifizetése a releváns mérföldkövek szerint, konzorciumi megállapodás vagy alvállalkozói szerződés alapján és az ott meghatározottak szerint esedékes.

7.5. Finanszírozás

A finanszírozás megszerzéséért a finanszírozási összeg 5 százaléka + ÁFA sikerdíjat számítunk fel. A sikerdíj megfizetése a finanszírozás ütemezéséhez igazítva, az adott finanszírozás megérkezése után, számla ellenében, 30 napon belül esedékes. Kivételt képez ez alól a start-up finanszírozás, amikor a pre-seed és seed fázisban kapott finanszírozás utáni sikerdíjat a Series A finanszírozás megérkezésekor vagy a sikeres eladáskor (exit) kell megfizetni, a hamarabb teljesülő feltétel teljesülésének időpontjától számított 30 napon belül, számla ellenében.

7.6. Technológia transzfer

A technológia transzfer esetében a technológia transzfer teljes értéke alapján számított 5 százalék + ÁFA sikerdíjat számítunk fel amennyiben a technológia kikerül a közösségből és az a közösség tagjának nem minősülő személy részére lesz értékesítve. A sikerdíj megállapítása során a teljes értékbe be kell számítani valamennyi, a technológia transzfer során megállapított díjazást (upfront payment, milestone payment, royalty, minimum annual royalty). A sikerdíjat az egyes kifizetések ütemének megfelelően, azok megérkezését követő 30 napon belül, számla ellenében kell megfizetni.

8.   Teljesítésigazolás

Az alap szolgáltatások tekintetében a teljesítés külön igazolására nincs szükség mert az előfizetői rendszer előre fizetéssel működik. Kiegészítő szolgáltatások esetében partnereink kötelesek tájékoztatni minket, ha az egyes kiegészítő szolgáltatásoknál kitűzött célok elérésre kerültek (például mérföldkő), illetve, ha sikerdíj kifizetésének alapjául szolgáló bevételük keletkezett. Ebben az esetben elektronikus vagy papír formátumú teljesítésigazolást kell kiállítaniuk és részünkre megküldeniük. A teljesítésigazolásban foglaltak alapján fogjuk a számlát kiállítani.

9.   Szolgáltatás szünetelése és megszüntetése  

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatást megváltoztassa, korlátozza, szüneteltesse, illetve megszüntesse. Amennyiben az alap szolgáltatások egy hónapban összesen több mint 15 napig szünetelnek vagy korlátozottan elérhetőek akkor az előfizetőknek tárgy hónapra nem kell előfizetési díjat fizetniük. A szolgáltatás megszüntetésével az előfizetési díj fizetési kötelezettség is automatikusan megszűnik. A szolgáltatás korlátozására előre tervezett karbantartás miatt, az előfizetők előzetes értesítése mellett vagy hibaelhárítás miatt, az előfizetők párhuzamos tájékoztatása mellett kerülhet sor.

10.       Szerződés megszüntetése

Bármelyik félnek jogában áll a szerződést tárgyhó végére hatályos egyoldalú, indokolást tartalmazó nyilatkozattal felmondani. A szerződés megszűnésekor a korábban esedékessé vált díjakat meg kell fizetni. A folyamatban lévő kiegészítő szolgáltatásokat külön-külön megállapodással le kell zárni mely keretében a feleknek el kell számolnia egymással. Cégünk vállalja a felmondás hatályba lépése előtti határidőre vállalt kiegészítő szolgáltatások körébe tartozó eredmények szállítását. Ügyfelünknek kötelessége a leszállított eredmények esetére megállapított díjakat megfizetni. Partnerünk tudomásul veszi, hogy a már folyamatban lévő finanszírozási vagy technológia transzfer tárgyalások és beadott pályázatok utáni sikerdíj megfizetésére továbbra is köteles. A Székely Family & Co. a közösségi tagság megszűntetésének tényéről tájékoztatni fogja a közösség többi tagját, valamint a finanszírozási, technológia transzfer és projekt támogatás tekintetében érintett harmadik feleket.

11.       Adat- és titokvédelem

11.1.Személyes adatok védelme

Felek törekednek a személyes adatok minél magasabb szintű, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő védelmére. Ügyfél kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Székely Family and Company által közzétett adatvédelmi tájékoztatót, a tájékoztatóban foglaltak alapján a személyes adatainak (elérhetőségeinek) kezeléséhez tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja, továbbá tudomásul veszi, hogy a szerződés tartama alatt személyes adatai (elérhetősége) a szerződés megvalósítása érdekében kezelésre kerülnek.

Cégünk kijelenti, hogy az adatvédelmi hatásvizsgálatot 2020.01.19-én végrehajtotta és az eredmény jóváhagyásra került.

11.2.  Üzleti titok védelme

Felek egymás és a közösség üzleti titkait kölcsönösen védik és tiszteletben tartják. Üzleti kapcsolatuk tényét és terjedelmét közös megegyezéssel kialakított mértékben hozzák nyilvánosságra, amely a hirdetett, promotált együttműködéstől a teljesen titokban tartott együttműködésig terjedhet. A másik félnél, illetve a közösségi tagság során megismert fejlesztéseket, projekteket, eljárásokat, információkat, üzleti modelleket harmadik (közösségbe nem tartozó) félnek nem adják tovább, kivéve, ha az érintett fél erre kifejezett engedélyt ad. Az engedélynek írásban vagy elektronikus úton kell történnie és tartalmaznia kell vagy egyértelműen meg kell jelölnie azon információkat, amelyek átadhatók, például egy projekt leírása vagy egy szolgáltatási brossúra. A közösség tagjainak, illetve egymásnak küldött dokumentumokon ettől függetlenül az üzleti titokra vonatkozó jelölést fel kell tüntetni azokon a részeken, amelyeket védeni kívánnak. Ez lehet vízjel, lábjegyzet vagy fejléc, email esetében tárgyban vagy szövegben, a követelmény az, hogy látható, észlelhető legyen.

„BIZALMAS – CONFIDENTIAL” vagy „ÜZLETI TITOK – BUSINESS CONFIDENTIAL” jelölés esetében az információ terjesztése csak az adott előfizetőnkre és cégünkre korlátozott, azt sem a közösség más tagja, sem harmadik fél nem ismerheti meg. Például ide tartozik a befektetési szerződés tervezete.

„NEM NYILVÁNOS – NON-PUBLIC” jelölés esetében az információt csak a közösség tagjai kaphatják meg és azt a közösségen kívülre nem továbbíthatják. Például ilyen jelölést kap a közösség zárt összejövetelére vonatkozó meghívó vagy a képzési anyagok.

„KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ – RESTRICTED USE”, „TOVÁBBÍTANI TILOS – DO NOT FORWARD” vagy „BIZALMAS AJÁNLAT – EXCLUSIVE OFFER” jelölés esetében az információt a címzettek nem küldhetik tovább. Például ide tartozik a konzorciumi keretek között előkészítés alatt álló pályázat tervezete.

„BELSŐ HASZNÁLATRA – FOR INTERNAL USE ONLY” jelölés esetében az információt cégen kívülre továbbítani tilos.

Ezeket a korlátozásokat mértéktartó módon, a szükségesség és az arányosság elveit szem előtt tartva kell alkalmazni.

11.3.Szellemi tulajdon védelme

Felek vállalják, hogy egymás szellemi tulajdonát kölcsönösen védik és szükség esetén közösen lépnek fel. Az előfizető megrendelése alapján végrehajtott közös projektek esetén a szellemi tulajdon alapelv szerint az előfizetőnél marad. A projekt tevékenység céljaként létrehozott szellemi tulajdon (foreground IP) esetén a szellemi tulajdon tulajdonosa minden esetben az előfizető marad. Ez a rendelkezés nem zárja ki a Székely Family & Co. hasznosításból adódó részesedését (például technológia transzfer sikerdíj). Felek a projekt végrehajtása előtt tulajdonukban lévő, a projektben felhasznált szellemi tulajdon (background IP) tulajdoni viszonyait nem módosítják, például a feltaláló már feltalált és szabadalmaztatott találmánya továbbra is tulajdonában marad. Amennyiben olyan szellemi tulajdon jön létre, amely a projektnek eredetileg nem volt célja (sideground IP) akkor ez is az előfizető tulajdonában marad, de cégünk igényt tart a hasznosításból adódó részesedésre, illetve a közös hasznosításra. Ha a későbbi hasznosítás eredményeként újabb szellemi tulajdon keletkezik (postground IP), akkor annak tulajdonjogára a felek megállapodása irányadó, például ha az előfizető nem kíván részt venni a további fejlesztésben, mert az teljesen más piaci szegmenst céloz, akkor a tulajdonjog a korábbi találmányból a közreműködése nélkül származtatott találmányra vonatkozóan már nem fogja megilletni, ez viszont nem zárja ki azt, hogy a hasznosítás eredményeiből az előfizető és/vagy cégünk részesüljön.

Felek tudomásul veszik, hogy az ÁSZF jelen rendelkezéseit egy-egy projekt során kötött szerződés, megállapodás vagy Támogatási Szerződés a foreground IP tekintetében felülírhatja, ilyenek például az ESA inkubációs szerződés IP rendelkezései.

11.4.Tájékoztatási kötelezettség

Felek vállalják, hogy amennyiben olyan információ jut a birtokukba miszerint a közösség bármely tagjának személyes adatait vagy üzleti titkait illetéktelenek jogosulatlan módon megszerezték vagy felhasználták, erről az érintettet a lehető leghamarabb időn belül tájékoztatják.

12.       Vitarendezés

A megrendelések teljesítése és a szerződések végrehajtása során esetlegesen kialakuló véleménykülönbségeket a felek tárgyalásos úton, együttműködő módon rendezik. Amennyiben ez nem jár sikerrel, akkor a közösségből közösen felkérhetnek más tagokat arbitrációra. Ha az arbitráció sem sikerül, akkor kötelezik magukat arra, hogy békéltető testülethez fordulnak. Végül, ha a békéltetés sem vezet eredményre, akkor bírói út is igénybe vehető. A bíróság illetékeségére a magyar polgári perrendtartás hatályos szabályait kell alkalmazni.

13.       Alkalmazandó jog

A jelen szerződésre és a közösség működésére a magyar jogot, illetve a vonatkozó uniós jogszabályokat kell alkalmazni.

Letölthető ÁSZF

%d bloggers like this: