Pályázati felhívás

NEM NYILVÁNOS (ÁSZF 11.2)

A Székely Family & Co. Kft. az egyetemmel történő egyeztetés alapján az alábbi pályázati lehetőségre hívja fel tagjai, partnerei figyelmét.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora pályázatot hirdet, a bölcsészet és társadalomtudományok támogatására. A pályázat célja a tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok és PhD vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, illetve egyéb tudományos tevékenységük ösztönzése.

A pályázók köre:

Doktoranduszok és PhD vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók, akik bölcsészet- vagy társadalomtudományi mesterképzésben szerzett oklevéllel vagy azzal egyenértékű
egyetemi diplomával rendelkeznek, valamint megfelelnek a Pályázati kiírás feltételeinek.

A pályázatban az alábbi témakörök szerepelnek:

a) 19-20. századi magyar és nemzetközi eszme- és művelődéstörténet,
b) A közép-európai térség országainak, nemzeteinek, kultúráinak összehasonlító
története,
c) Az éghajlat és a természet változásai és az ember alakította táj története a Kárpátmedencében,
d) Az emberi jogok és a kereszténység összefüggései,
e) Klasszikus magyar politikai gondolkodás (1790-1920),
f) Liberalizmus és/vagy demokrácia,
g) Konzervativizmus, politikai realizmus és kereszténység,
h) Az európai védelempolitika a 2020-as években,
i) A német kül- és biztonságpolitika a 2020-as években,
j) Közép-Európa euró-atlanti kapcsolatai és érdekérvényesítő lehetőségei a változó
nemzetközi rendben,
k) Modern fiskális, monetáris és pénzügyi politikák a XXI. században,
l) A visegrádi országok gazdasági fejlődése, versenyképessége és integrációja,
m) Digitalizáció és vállalati versenyképesség a XXI. században,
n) Kiberdiplomácia és kiberhadviselés, avagy a nemzetek közötti konfliktusok
rendezésének lehetőségei a kibertérben,
o) Az új információs technológiák hatása az emberre, a társadalmi együttélésre és az
állam működésére,
p) Az Európai Unió belpolitikája: szuverenitás és föderáció az Európai Unióban,
q) Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság magyar elnökségének fél éve: a magyar
érdekérvényesítés eszközei a nemzetközi politikai színtéren,
r) egyéb.

Pályázati futamidő 12 hónap. Hozzájárulási összeg PhD hallgatók esetében havi bruttó 200 000 forint, posztdoktori kutatók esetében havi bruttó 350 000 forint, senior kutatók esetében havi bruttó 500 000 forint. Pályázat benyújtási határidő: 2020.november 29. 23:59

A szükséges elérhetőségeket, valamint a pályázatról szóló bővebb információt az alábbi linkre kattintva lehet elérni, letölteni:

https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/EJKK_kutat%C3%B3i%20p%C3%A1ly%C3%A1zat_felh%C3%ADv%C3%A1s_2021.pdf

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish
%d bloggers like this: