A Székely Family and Co. lett a BORDERPOL új technológiai és szakmai partnere

Örömmel jelentjük be, hogy a Székely Family and Company Kft. a Nemzetközi Határőr Szövetség (BORDERPOL) szakmai partnerévé vált. A partnerség magában foglalja, hogy a szövetség nevében szakértői tevékenységet végezhetünk, továbbá cégünk fogja koordinálni a BORDERPOL-tag rendvédelmi szervek Horizont 2020 végfelhasználói részvételét, ellátja az európai kontinensre kiterjedő szakmai, menedzsment és képviseleti feladatokat, menedzseli a projekteket, üzemelteti a BORDERPOL Európai Titkárságát. Sokéves szakmai tapasztalatunkkal segíteni kívánjuk a határok biztonságos, igazságos és korszerűbb védelmét, mely a nemzetek érdekeit szolgálja. A jelenlegi nemzetközi helyzet egyre jobban megkívánja, hogy az országok határai, azoknak őrizetét ellátó állami szervei és a velük együttműködő technológiai partnerek a megfelelő biztonságot nyújtsák a lakosság számára, tevékenységük elsősorban hazájuk és az ott lakók védelmét szolgálja, erkölcstelen globális gazdasági vagy politikai játszmák, médiaháborúk ne befolyásolják.

A BORDERPOL egy globális nemzetközi határőr szervezet, amely határbiztonsággal és a migráció ellenőrzésével foglalkozó állami szerveket, valamint tudományos és ipari szervezeteket von egy zászló alá. Célja a nemzetközi határrendészeti együttműködés támogatása, a migráció szigorú kontrollálása, a határok hatékony ellenőrzése, és a határon átnyúló bűnözés visszaszorítása. Ennek érdekében, folyamatosan támogatja a kormányokat, a szakmai szervezeteket, azokat igény szerint tanácsokkal, információcserével, technológiákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, látja el. Minden kontinensen rendelkezik tagszervezetekkel és a világ számos pontján szervez határrendészeti szakmai rendezvényeket: konferenciákat, képzéseket, workshopokat.

A 2003-ban alakult, kanadai székhellyel rendelkező nemzetközi szervezetnek cégünk a lehető legjobb technikai és adminisztratív hátteret fogja nyújtani, hogy ezáltal is hozzájárulhassunk egy biztonságosabb, élhetőbb jövő kialakításáért, megteremtéséért.

Space4Security Workshop

Space4Security Workshop, the debut event of Székely Family & Co. Ltd., took place on January 22, 2020, receiving great interest. Available participant slots have already run out the previous week.

End users, industry partners and research participants were present in a closed to ideal distribution. We also welcomed policy maker representatives from the National Research, Development and Innovation Office.

After a brief introduction of the company everyone presented their business and its activities. We discussed ESA’s Space4Security program, for which two specific case studies were included. Our international guest, EUSpaceImaging, also gave a presentation in this section. After that, space was given for B2B conversation to create many high-quality, successful new business relationships.

To continue, the Security section of the H2020 Framework Program was presented, including specific calls, and possible cooperation opportunities were discussed.

Last but not least, the startups currently being incubated by ESA BIC Hungary presented themselves, showing how space technology can be used in everyday life.

The presentations and contact details of the participants will be available to members of the closed group.

The next workshop on transportation is expected in April, where the focus will be on surface and underground transportation, and we will look at pipeline transport as a case study. Anyone interested in attending the event is welcome to apply via any of our contacts, but please note that space is limited and members have priority when applying.

We will keep you updated, here on our homepage and on LinkedIn, Facebook and Twitter!

Space4Security Workshop

2020.01.22-én szerdán nagy érdeklődés mellett lezajlott a Space4Security Workshop, a Székely Family & Co. Kft. bemutatkozó eseménye. A szabad helyek már az előző héten elfogytak.

A workshopon a résztvevők között közel ‘ideális’ arányban voltak jelen a végfelhasználók, az ipari partnerek és a kutatásban résztvevők. Vendégeink között köszönthettük az NKFIH révén a szakigazgatás képviselőit is.

Cégünk rövid bemutatkozása után mindenki ismertette saját vállalkozását, annak tevékenységeit. Bemutattuk az ESA Space4Security programját, amelyhez két konkrét esettanulmányt is hoztunk gondolatébresztőnek. Ebben a szekcióban tartotta meg előadását külföldi vendégünk is, az EUSpaceImaging képviseletében. Ezek után teret engedtünk a kötetlen beszélgetésnek, hogy sok minőségi, sikeres új üzleti kapcsolat születhessen.

A következő szekcióban került sor a H2020 keretprogram Security alprogramjának, azon belül is konkrét kiírásoknak a bemutatására, a lehetséges kooperáció megtárgyalására. Sok hasznos információ érkezett a szakigazgatás részéről is, többek közt a Seren4 pályázatban való részvételi lehetőség, amely támogatja a cégek képviseletét a Brüsszelben márciusban tartandó Secure Societies InfoDay & Brokerage Event-en, amivel a résztvevők közül többen is éltek.

Végül, de nem utolsósorban bemutatkoztak az ESA BIC Hungary által jelenleg inkubált startupok, megmutatva, hogyan használható egy-egy űripari technológia a hétköznapi életben is.

A workshopon elhangzott előadások és a résztvevők elérhetőségei tagjaink számára a zárt csoportban elérhetőek.

Következő szállítási témájú workshopunk áprilisban várható, ahol a felszíni és felszín alatti szállítást helyezzük a középpontba, esettanulmányként pedig a csővezetékes szállítást vizsgáljuk majd. Aki szeretne az eseményen részt venni, szívesen várjuk jelentkezését bármely elérhetőségünkön, felhívjuk azonban mindenki figyelmét, hogy a férőhelyek korlátozottak, és tagjaink a jelentkezés során elsőbbséget élveznek.

További információkkal folyamatosan jelentkezünk, itt a honlapon és a LinkedIn, Facebook és Twitter oldalainkon is!

en_USEnglish