A biometrikus határforgalom-ellenőrzés: amiért a személyes adatok védelme sem lehet korlátlan

Border Control and Use of Biometrics: Reasons Why the Right to Privacy Can Not Be Absolute – ezzel a címmel jelent meg a Székely Family & Co. egyik alapítója társszerzőségével született könyvfejezet a Springer kiadó “Privacy and Identity Management. Data for Better Living: AI and Privacy” című könyvében.

A tudományos mű még tavaly született, a Smart Mobility at the European Land Borders című közvetlen uniós finanszírozású projektben, válaszul arra amikor több adatvédelemmel foglalkozó civil szervezet és sajtóorgánum negatív véleménycikkek révén támadás érte az új, biometrikus személyazonosítást illetve mesterséges intelligenciát alklamazó határforgalom-ellenőrzési fejlesztéseket. Az új típusú koronavírus-járvány és az azzal járó korlátozások – sajnálatosan kegyetlen módon – rávilágítottak arra, miért helyes a szerzők álláspontja a tekintetben, hogy az adatvédelem korlátozása bizonyos veszélyek és kockázatok elhárítása érdekében tömegesen is indokolt lehet akkor, ha azok forrása másképpen nem azonosítható.

Azokban az országokban, ahol az adatvédelmi rendelkezések alkalmazása nem lépte túl az ésszerű léptéket, megbénítva a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek kihasználását, viszonylag hatékonyan sikerült megfékezni a járványt. Ezekről az eredményekről a sajtó is elismerően ír, például az Index cikke:

A potenciális fertőzötteket a betegek mobiltelefonos cellaadataitól kezdve hitelkártyájuk vásárlástörténetén át biztonsági kamerák felvételein keresztül minden eszközzel próbálják lekövetni, és az információkat nyilvánosan is közzéteszik.

Mészáros Tamás: Az ország, ahol több embert teszteltek le, mint Európában összesen, Index, 2020.03.15

Alapvetően ugyanez a helyzet akkor ha egy emberkereskedelem áldozatául esett kiskorút vagy egy veszélyes, erőszakos cselekményekkel, esetleg terrorizmussal gyanúsítható személy kiszűrése érdekében történik a biometrikus ellenőrzés illetve a személyek mesterséges intelligencia vagy más technológia révén történő lekövetése. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a helyes megközelítés a személyes adatok védelméhez valamint a szabadsághoz és biztonsághoz fűződő alapjogok egyensúlya, amely az új uniós adatvédelmi szabályozás bevezetésével járó szakpolitikai, tudományos és sajtókampány miatt az adatvédelem javára felborult és amelyet mindannyiunk érdekében az arányosság elvét figyelembe véve helyre kell állítani.

A Székely Family & Co. Kft. elkötelezett ezen egyensúlyi helyzet kialakításában és megőrzésében, több projektben látunk el adatvédelmi felelősi feladatokat és a jövőben is törekedni fogunk arra, hogy az adatvédelem maxima vagy dogma helyett egy tudatos, ismereteken alapuló, ésszerű korlátokkal bíró de a személyes adatokkal visszaélést, szükségtelen vagy felelőtlen használatot megakadályozó, érdemben érvényesülő jogintézmény legyen.

Border Control and Use of Biometrics: Reasons Why the Right to Privacy Can Not Be Absolute

by Mohamed Abomhara, Süle Yildirim Yayilgan, Marina Shalaginova, Zoltán Székely

DOI: 10.1007/978-3-030-42504-3_17

A Székely Family & Co. és a Space Impulse összefog az új generációs űripari platform építésében

A Space Impulse, az űripar globális B2B piaci platformjának üzemeltetője, valamint a Székely Family and Co., az egyéni kutatók, feltalálók, technológia-rajongók és induló vállalkozások innovációs közössége egyesíti erőit, hogy egy egyedi csatornát hozzon létre, ahol az ötletek és az innovációk találkoznak az új generációs űripar ökoszisztémájával.

Ezentúl a Székely Family and Co (SF&C) innovációs közösségének tagjai hozzáférést kapnak a Space Impulse hálózatához, így valósítva meg az ipar és a kutatás-fejlesztés nemzetközi innovációs közösségi hálózatba integrálását, az űripar kétirányú technológia transzferjének megvalósulását, valamint az egyének, a start-upok és a KKV-k globális űriparba történő közvetlen becsatornázását.

Az Egyesült Királyságban, Londonban található Space Impulse-t azzal a céllal hozták létre, hogy csökkentsék az űripar költségeit, és egy globális B2B piactér révén felgyorsítsák az űripari projekteket.

A végfelhasználók (a piac) és a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek közötti szakadék áthidalását célzó vállalkozásként a budapesti alapítású Székely Family & Company Kft. legfőbb feladata társadalmilag és környezetileg felelős kutatási, innovációs és fejlesztési tevékenységek támogatása közös projektek és külső, kiegészítő szolgáltatások révén, annak érdekében, hogy az elkövetkezendő generációk jövője biztonságos és fenntartható legyen.

A Space Impulse-zal folytatott partnerség tovább erősíti a kapcsolatot az egyes feltalálók, innovátorok, kutatók és hallgatók közössége, valamint az űripari vállalkozások és projektek között.

Space Impulse & Székely Family and Co. Partner to Grow Newspace Industry Platform

Space Impulse, the operator of a global B2B marketplace for the space industry and Székely Family and Co., the innovation community for individual researchers, inventors, tech enthusiasts and start-ups, are joining forces to create a unique channel where ideas and innovations meet the newspace industry ecosystem. Space Impulse is now enrolling Székely Family and Co (SF&C) members, thereby expanding beyond its business focus to the larger research and innovation community.

Space Impulse, based in London, UK, was founded with a mission to lower space industry costs and accelerate times to orbit on a global B2B marketplace platform, helping to clear and widen the pathway linking Earth and space, and empower a thriving and expanding space industry ecosystem.

SF&C, based in Budapest, Hungary, was founded to bridge the gap between commercial markets and research and innovation communities. It supports its partners through a robust network that provides training, proposal writing, fundraising, consortium building, joint projects and more. The partnership with Space Impulse will further strengthen the connection between the community of individual inventors, innovators, researchers and students and established space industry enterprises and projects.

Székely Family and Co. joins H2020 aqua3S Security Advisory Board

Székely Family and Co. proudly announces that upon request of the project coordinator of Horizon 2020 project aqua3S, it has joined the project as member of Security Advisory Board. The company will contribute with its expertise in satellite imaging, remote sensing, robotics, privacy, risk and resilience.

aqua3S combines novel technologies in water safety and security, aiming to standardize existing sensor technologies complemented by state-of-the-art detection mechanisms. aqua3S can propose innovative solutions to water facilities and responsible authorities in order to detect and tackle water-related crises in a timely manner.

On the one hand, sensor networks are deployed in water supply networks and sources, supported by complex sensors for enhanced detection; on the other hand, sensor measurements are supported by videos from Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), satellite images and social media observations from citizens that report low-quality water in their area (e.g. by colorization); introducing this way a bottom-up approach which raises social awareness and, also, promotes interactive knowledge sharing.

The proposed technical solution is designed to offer a very effective detection system, taking into account the cost of the aqua3S platform and target at a very high return-on-investment ratio.

The main strategy for the integration of aqua3S’ solution into the market is designed on the standardization of the proposed technologies and the project’s secure platform.

aqua3S project will create strategies and methods enabling water facilities to easily integrate solutions regarding water safety through the combination of novel technologies in water safety and the standardisation of existing sensor technologies. aqua3S has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program with a total amount of €5,997,067.88. aqua3S project has a duration of three years (2019-2022).

Felkérést kaptunk a vízbiztonságról szóló ‘aqua3S’ H2020 projektben részvételre

Az H2020 aqua3S projekt a vízbiztonsági stratégiák és módszertanok új technológiai lehetőségeket kihasználó átalakításáról szól. A konzorcium vezetőjének felkérésére a Székely Family and Co. Kft. az integrált határigazgatás, az adatvédelem, a robotok és a műholdas távérzékelés biztonsági alkalmazása terén szerzett tapasztalataival járul majd hozzá a projekthez, mint az aqua3S biztonsági tanácsadó testületének állandó tagja.

A projekt céljai közé tartozik egy vízbiztonsági helyzettudatossági platform létrehozása, ahol robotok, műholdfelvételek, kontaktszenzorok, nyílt információgyűjtés és hagyományos mintavétel révén szerzett adatok fúziója alapján hajtanak végre valós illetve közel-valós idejű kockázatelemzést.

A partnerek a projekt eredményeitől azt várják, hogy egy nagyon hatékony jelzőrendszer jön létre, amely a jövőben széleskörűen elterjed az iparágban.

A projektben Magyarországot a Székely Family and Co. Kft. képviseli.

A 2019-től 2022-ig tartó projektet az Európai Bizottság közvetlenül finanszírozza, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 6 millió euró.

Professional knowledge needed for the utilization of renewable energies

Please help us by filling out this form about the professional knowledge regarding renewable energy sources; filling out the form will take ca. 3 mins!

Renewable energy sources are becoming popular, fortunately more and more people are able and decide choosing this option. However, to be really worth it economically, some basic knowledge is required for operation and maintenance.

Just because there is some scale on the tap, we do not immediately call a plumber, as the problem can be solved easily at home. This is also the case even with solar panel systems, there are ongoing and intermittent maintenance and minor repairs. Professionals have a lot of work, hard to reach, mostly not able to arrive soon, and they don’t really like to fix problems that can be avoided with regular maintenance or with some basic knowledge.

Our goal is to give those who are committed to renewable energy and their own future, the right knowledge and tools to do so in their daily lives and if they wish to choose so, to provide them with a livelihood.


Köszönjük a segítséget!

A megújuló energiaforrások jobb kihasználtságához szükséges szaktudás

Kérlek segítsetek nekünk abban, hogy ide kattintva minél többen kitöltitek a megújuló energiaforrás szakképzési kérdőívünket, melynek kitöltése kb. 3 percet vesz igénybe!

Terjedőben vannak a megújuló energiaforrások, szerencsére egyre többen választják és választhatják ezt az opciót. Ahhoz viszont, hogy tényleg gazdaságosan tudjon működni a rendszerünk, bizonyos alapvető ismeretek szükségesek az üzemeltetéshez és a karbantartáshoz.

Csak azért, mert vízköves lett a perlátor, nem hívunk rögtön vízvezetékszerelőt, hiszen egyszerűen, otthon is megoldható a probléma. Nincs ez másként pl. a napelemes rendszerekkel sem, itt is vannak folyamatos és időszakos karbantartási és apróbb ellenőrzési, javítási feladatok. A szakembereknek sok a munkájuk, nehezen elérhetők, csak jóval később tudnak kiszállni, ráadásul nem igazán szeretik azokat a problémákat elhárítani, amelyek rendszeres karbantartással elkerülhetők vagy némi alapismerettel biztonságosan elháríthatók.

Célunk az, hogy azok, akik – nagyon helyesen – láthatóan elkötelezettek a megújuló energia és saját jövőjük mellett, megfelelő tudást és eszközöket kapjanak ahhoz, hogy ezért a mindennapokban tenni is tudjanak, egyben ha úgy alakul, ez akár megélhetési forrásként is szolgáljon számukra.


Köszönjük a segítséget!

Együttműködünk az Afrikai Fenntartható Mezőgazdaság non-profit szervezettel

Megkezdtük együttműködésünket az African Sustainable Agriculture – Afrikai Fenntartható Mezőgazdaság nevű szervezettel:

https://www.facebook.com/africansusrainableagriculturemalawi/

Olyan projekteken és javaslatokon dolgozunk, amelyek segítenek az Afrikában elő embereknek a fenntartható fejlődés által elfogadható, megfelelő életminőség elérésében. Örülünk, hogy együtt dolgozhatjuk ki agrivoltaikus projektünk részleteit.

Az African Sustainable Agriculture egy olyan szervezet, amely segíti a szubszaharai Afrika gazdálkodóit, az oktatás és a technológia eljuttatásával a nehezen elérhető területekre. Részt vesznek élelmezésbiztonsági kezdeményezésekben, ösztönözve a fenntartható gyakorlatokat a mezőgazdaságban, mint például a kémiai műtrágyáktól való függőség minimalizálása.

Kapcsolatba lépnek a távoli területeken élő gazdálkodók jelenlegi és jövendő generációival, ezt a helyi és külföldi kormányokkal és más, társadalmi szervezetekkel együttműködve teszik.

Véleményünk szerint kulcsfontosságú a rászoruló embereket ott támogatni, ahol élnek: ily módon megelőzhetjük a migrációs válságokat, amely minden résztvevő számára megterhelő, különösen azok számára, akiknek megélhetésük érdekében el kell hagyniuk otthonaikat. A fokozatosan összeadódó kicsi, lokális változásokkal globálisan mérhető hatást érhetünk el, erre van szükségünk az éghajlati válság kezeléséhez.

Cooperation with African Sustainable Agriculture

Székely Family & Co recently started to cooperate with the African Sustainable Agriculture Non-Profit Organization:

https://www.facebook.com/africansusrainableagriculturemalawi/

Székely Family & Co. and our partners are working on projects and proposals that help people living in Africa to achieve a sustainably developing standard of life. We are excited to work out the details of our agrivoltaics project together.

African Sustainable Agriculture is an NPO helping farmers in Sub-Saharan Africa, getting education and technology to remote areas. They are taking part in food security initiatives, encouraging sustainable practice in agriculture, like promoting minimal to zero reliance on chemical fertilisers.

They are engaging with the present and future generations of subsistence farmers in remote areas, doing this in cooperation with local and foreign governments and other NGOs.

We believe it is important to aid people in need where they live: this way we can prevent migration crises, that is a burden on everyone involved, especially on those who are forced to leave their homes to be able to make a living. Small, local changes adding up gradually will make a difference globally, which is exatcly how we need to tackle the climate crisis.

en_USEnglish