Loans to individuals and companies

NOT FOR PUBLIC (GTC 11.2)

Székely Family and Co. Ltd. informs its members and clients that a lender is offering loans to individuals and companies whose shares are trading on most major stock exchanges outside the United States. The lender works with shares trading on nearly all, non-US global exchanges, without minimum price as they lend on penny shares and $1 to $5 stocks.


One of the most relevant advantages that the loans are non-recourse, meaning the borrower could ‘walk away’ at any time and the only collateral are the actual securities themselves.


Minimum daily Average Trading Volume is importantas it must have liquidity – $50,000 total minimum trading over past 30 days or so.


For more information, please contact at our known availabilities.

Tőzsdei hitelfelvételi lehetőség magánszemélyek és vállalkozások részére

NEM NYILVÁNOS – CSAK TAGOK RÉSZÉRE (ÁSZF 11.2)

Tájékoztatjuk IPO előtt álló vagy már tőzsdén lévő kedves tagjainkat és ügyfeleinket, hogy egy külföldi együttműködőnk révén hitelfelvételi lehetőség áll rendelkezésre olyan magánszemélyek és vállalkozások részére, akik a nagyobb, USA-n kívüli tőzsdéken részvényekkel kereskednek.


A hitelező csaknem minden nagyobb globális (nem USA-beli) tőzsdén folytat kereskedést, minimális értékhatár nélküli, akár „filléres”, vagy 1-5 dollár értékű részvényekhez is nyújt kölcsönt.


A kölcsön egyik legnagyobb előnye, hogy az hitelezett fél bármikor „visszaléphet”, nincs rögzített kötbér, a tényleges fedezetet az értékpapírok adják, továbbá a hitelösszeg mindennemű járulékos költségtől mentes.


Fontos kritérium az úgynevezett likviditás, 30 napos időintervallumban minimum 50.000 dolláros tőzsdei kereskedelmi forgalomnak kell fennállnia a hitelképességhez, továbbá a felvehető kölcsön minimum összege 1 millió dollár.

Az érdeklődőknek szívesen adunk bővebb felvilágosítást ismert elérhetőségeinken.

Updating Székely Family and Co.’s General Terms and Conditions

Székely Family and Co. Ltd. informs its current and prospective clients that the General Terms and Conditions (GTC) will be amended with effect from 15.12.2020.

The amendment is made on the basis of the experience from the last year, customer requests and adaptation to the current general situation and can be summarized as follows:

 • general training with a group presence is removed from the services due to the epidemiological situation, our members can use specific training and mentoring instead;
 • a business acquisition and sales support service are added to the range of services provided to members, which has no extra fee and a success fee adapted to other services (5%+VAT on net sales);
 • by default, our events have become private, only the guests we invite are allowed to participate, of course our members have the right to propose additional guests to us;
 • on 15.12.2020, the first round of membership will be closed, the second round will open from 16.12.2020;
 • membership fees for members who have already joined in the first round shall remain unchanged as long as their membership is uninterrupted;
 • for new members, the membership fee is HUF 6000 + VAT/person/month for individuals and start-ups, for companies already with revenue, the amount will be determined by agreement or proportioned to the number of delegated persons and planned projects and the turnover on the basis of the formula in the GTC;
 • Stripe payment system becomes also available besides Barion and PayPal;
 • confidentiality rules are tightened, the party responsible for breach of confidentiality is liable for damage even if it has not intentionally breached confidentiality and the confidentiality agreement between the parties or a declaration of confidentiality made by a party automatically becomes part of the contract;
 • clarified that, even when writing proposals, the success fee should be paid according to the rate of funding received, and not as a whole from the first instalment (pre-financing).

The new GTC will enter into force on 15.12.2020, the former GTC will be repealed.

Details can be found in the new General Terms and Conditions (link).

Módosulnak a Székely Family and Co. Általános Szerződési Feltételei

A Székely Family and Co. Kft. tájékoztatja jelenlegi és leendő ügyfeleit, hogy az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2020.12.15-i hatállyal módosulnak.

A módosítás az elmúlt üzleti év tapasztalatai, az ügyfelek kérései és a jelenlegi általános helyzethez való alkalmazkodás okán történik és az alábbiakban foglalható össze:

 • a járványügyi helyzet miatt kikerülnek a szolgáltatások közül a csoportos jelenléttel járó, általános jellegű képzések, helyette tagjaink egyedi képzéseket és mentorálást vehetnek igénybe;
 • üzletszerzési szolgáltatással bővül a tagoknak nyújtott szolgáltatások köre, melynek külön díja nincsen, sikerdíja pedig a többi szolgáltatáséhoz igazodik (nettó árbevétel után 5%+ÁFA);
 • rendezvényeink alapértelmezés szerint zártkörűvé váltak, azokon tagjainkon kívül csak az általunk meghívott vendégek vehetnek részt, tagjainknak természetesen jogában áll javaslatot tenni a meghívottak körének bővítésére;
 • 2020.12.15-én lezárjuk a tagfelvétel első körét, a második kör 2020.12.16-tól nyílik meg;
 • az első körben már csatlakozott tagoknak a tagdíj változatlan marad egészen addig amíg tagságuk megszakítás nélkül fennáll;
 • az új tagoknak a tagdíj magánszemély és start-up esetén 6000 Ft + ÁFA/fő/hó, bevétellel már rendelkező cégek esetében pedig megállapodás alapján meghatározott vagy a delegált személyek és a tervezett projektek számához valamint az árbevételhez az ÁSZF-ben szereplő képlet alapján arányosított összeg;
 • a Barion és a PayPal fizetési rendszeren felül elérhetővé válik a Stripe fizetési rendszer;
 • szigorodnak a titoktartási szabályok, a titoktartás megszegője akkor is felelős a kárért ha nem szándékosan szegte meg a titoktartást, valamint a felek között fennálló titoktartási megállapodás vagy valamely fél által tett titoktartási nyilatkozat a szerződés részévé válik;
 • egyértelművé tettük, hogy pályázatírás során is a sikerdíjat a beérkező támogatás ütemének megfelelően kell kifizetni, nem pedig az egészet az első támogatási részletből (előfinanszírozásból).

Az új ÁSZF 2020.12.15-én lép hatályba, a korábbi ÁSZF ezzel hatályát veszti.

Részletek az új Általános Szerződési Feltételekben olvashatók (link).

Participation at the Governance Of and By Digital Technology (GOBDT) conference

Székely Family & Company proudly announces its participation at the Governance Of and By Digital Technology online conference on 18 November, 2020, organised by the International Risk Governance Center (IRGC) at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) and the Horizon 2020 TRIGGER Project. The company was directly invited by the organizers.

The online event brings together leading policymakers, researchers and practitioners to discuss the rapid pace of technological change and society’s increasing reliance on digital technologies.

Participation at the event is free of charge, registration is available until the day of the event through the official website of the conference, which also includes the detailed program, speakers and other information:

https://gobdt.ch/

Our company gladly accepts the invitation to the event and encourages all decision-makers, researchers and everyone interested in digital technology and its implications to join the virtual event.

Részvétel a svájci szervezésű Governance Of and By Digital Technology (GOBDT) konferencián

Büszkén jelentjük be, hogy a szervezők meghívására a Székely Family & Company részt vesz a Lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetem (EPFL) és a Horizont 2020 TRIGGER projekt közös szervezésű, 2020. november 18-án megrendezésre kerülő Governance Of and By Digital Technology (GOBDT) online konferencián.

A digitális technológia irányításáról és a digitális technológia segítségével folytatott irányításról szóló rendezvényen számos területről képviseltetik magukat vezető döntéshozók, kutatók és szakemberek. A legfőbb cél többek közt annak megvitatása, hogy a folyamatos és gyors iramú technológiai változások hogyan vezethetnek a társadalom teljes egészének digitális technológiáktól való, egyre növekvő függéséhez.

Az eseményen való részvétel díjtalan, regisztrálni a konferencia részletes programját, előadóit és egyéb információt is tartalmazó hivatalos weboldalán keresztül lehet az esemény napjáig:

https://gobdt.ch/

Cégünk örömmel tesz eleget a rendezvényre történő meghívásnak, s ezen túlmenően arra biztat minden, a digitális technológia és annak hatásai iránt érdeklődő döntéshozót, kutatót és minden érdeklődőt, hogy csatlakozzon a virtuális rendezvényhez.

Israeli and Hungarian companies launch cooperation for research and innovation in security and disaster response

Székely Family and Co. and Septier Communications are proud to announce the start of their cooperation in the field of research and innovation for security and disaster response with 1st of November, 2020.

“This cooperation with Székely Family and Co. is an exciting opportunity for Septier to integrate our search and rescue solutions in Hungary. We look forward to applying our cutting-edge technology in this crucial enterprise.”

Septier communications

With over 20 years of industry experience, Septier Communication has implemented dozens of emergency oriented projects around the world, including in the ongoing COVID-19 pandemic, helping to save lives on five continents.    

“Thanks to the help of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade, a cooperation with a competent Israeli partner became a reality.”

Székely Family & Co

The first plan is to elaborate a solution for quick and effective localization of survivors after a natural or man-made disaster in areas where previously existing telecommunication systems are damaged beyond operability.

„In the recent years economic, scientific, and political ties between Hungary and Israel are strengthening faster than ever. The Embassy of Hungary in Tel Aviv is proud and glad for such success stories and will further assists potential partners in creating joint projects”

Szabolcs Szolnoki, Attaché for Scientific and Technological Affairs

SF&C, based in Budapest, Hungary, was founded to bridge the gap between commercial markets and research and innovation communities. It supports its partners through a robust international network that provides training, proposal writing, fundraising, consortium building, joint projects and more.

Magyar-Izraeli katasztrófaelhárítási és biztonsági célú kutatási és fejlesztési együttműködést indítottunk

A Székely Family and Co. Kft. (SFC) és a Septier Communications büszkén jelentik, hogy 2020. november 1-től közös katasztrófaelhárítási, mentési és biztonsági célú kutatásokon dolgoznak együtt.

„A Székely Family and Co. Kft-vel történő együttműködés izgalmas lehetőséget ad a Septier számára a kutató-mentő megoldásaink magyarországi integrálására. Kíváncsian várjuk, hogy csúcstechnológiánk hogyan lesz képes teljesíteni ezen, számunka kulcsfontosságú vállalkozás számára.

Septier Communications

A Septier Communications több mint 20 éves iparági tapasztalattal rendelkezik és veszélyhelyzet-kezelési projektek tucatjait hajtotta végre szerte a világon, beleértve a jelenlegi COVID-19 járvány kezelésében közreműködést, jelenleg öt kontinensen segít életeket menteni.

“Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának segítsége révén az izraeli partnerrel való együttműködés végül valósággá vált.”

Székely Family & Co Kft.

Elsőként egy olyan megoldást fejlesztenek, ami lehetővé teszi a túlélők gyors és hatékony felkutatását nagy területet felölelő helyszíneken, amelyet ember által okozott vagy természeti katasztrófa sújtott és ahol a korábban meglévő telekommunikációs hálózatok működésképtelenné váltak.

“Az elmúlt években a Magyarország és Izrael közötti gazdasági, tudományos és politikai kapcsolatok minden eddiginél gyorsabban erősödnek. Magyarország tel-avivi nagykövetsége büszke a kialakult együttműködésre és örül az ilyen sikertörténeteknek, valamint további segítséget nyújt a potenciális partnereknek a közös projektek létrehozásában”

Szolnoki Szabolcs, tudományos és technológiai attasé

A budapesti székhelyű SFC-t azért alapították, hogy áthidalja a kereskedelmi piacok és a kutatási és innovációs közösségek közötti szakadékot. Egy robusztus, nemzetközi hálózaton keresztül támogatja partnereit, részükre képzést, pályázatírást, befektetés-keresést, konzorciumépítést, közös projekteket és más támogatást biztosít.

A Székely Family & Co. Kft. részt vett a 2020-as Biztonságpiac konferencián és kiállításon

Idén szeptember 22-én került megrendezésre a 7. évét ünneplő Biztonságpiac konferencia és kiállítás. A rendezvénynek most a GAMMA műszaki Zrt. és telephelye szolgáltatta helyszínt. A rendezvény szervezője Radványi Róbert, a Biztonságpiac magazin ( https://biztonsagpiac.hu/ ) főszerkesztője, akinek a több éves kitartó munkája eredményeként egyre többen látogatják az eseményt. A konferencia több pódiumbeszélgetésekből álló panelre volt osztva, melyeknek szüneteiben az állami és magánbiztonsági szektorokban működő cégek mutatták be termékeiket. Itt az érdeklődők találkozhattak az egyre jobb képességekkel felszerelt drónokkal, épületvédelmi, területvédelmi radarokkal, személyvédelmi technológiákkal, magyar fejlesztésű Komondor honvédelmi és rendvédelmi csapatszállító járműcsaláddal és katasztrófavédelmi fejlesztésekkel is.

A rendezvényt Dr. Ruszin Romulusz a Magyar Honvédség humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. A pódiumbeszélgetések témái többek között a hadi és védelmi ipar eredményei a 2010-2020-as időszak között, ennek jövőbeni szerepe, továbbá az IT innovációk, adatvédelem, információbiztonsági trendek helyzete 2010 és 2020 között, valamint a magánbiztonsági ágazat tíz évének áttekintése voltak.

A Székely Family & Co. Kft. elkötelezett abban, hogy egy biztonságosabb jövő érdekében a kutatási, fejlesztési tevékenysége révén segítse az ez irányú innovációt, az állami és magánszférában egyaránt, így minél több magyar biztonságtechnikai termék kerüljön piacra.

Székely Family & Co. Ltd. participated in the Security Market 2020 Conference and Exhibition

On 22 September this year, the Security Market 2020 Conference and Exhibition, the Hungarian security trade show celebrated its 7th anniversary. The event was hosted by GAMMA Technical Co. on its premises. The organizer of the event was Róbert Radványi, editor-in-chief of https://biztonsagpiac.hu/ magazine, whose dedicated work and strong cooperation have led to more and more people visiting the event. Speaker lineup were senior officials from law enforcement and security agencies on the end-user part and representatives of the Economic and Scientific Council on the industry part. The conference was divided into several panels with podium conversations, during which companies in the public and private security sectors held presentations of their products during their breaks. Here, interested parties were able to meet drones equipped with ever better reconnaissance capabilities, perimeter defense, area protection radars, personal protection technologies, Hungarian-developed defense and law enforcement troop transport vehicles and disaster management developments.

The event was opened by Dr. Romulus Ruszin, Deputy State Secretary for Human Policy of the Hungarian Army. The topics of podium talks include the achievements of the military and defence industries between 2010-2020, its future role, the situation of IT innovations, data protection, information security trends between 2010 and 2020, and the review of the private security sector over the past ten years.

Székely Family & Co. Ltd. is committed to promoting this development in the public and private sectors with its research and development activities for a more secure future.

en_USEnglish